Tonnageskatten godkänd i Finland

Finlands riksdag har enhälligt godkänt regeringens förslag till ändring av tonnageskattelagen. Vice vd Hans Ahlström vid Rederierna i Finland säger till Sjöfartstidningen att lagen efter utförda förändringar gör finländsk sjöfart konkurrenskraftig i kombination med tidigare träffade avtal om möjlighet att anställa blandbesättningar.– Det har funnits en stark politisk vilja att slutföra processen och vi är nöjda med resultatet. Efter en långdragen och krävande process i EU-kommissionen har hanteringen i riksdagen varit mycket snabb.Lagändringen träder i kraft den 1 mars 2012, men rederierna kan ansöka om retroaktiv tillämpning från den 1 januari 2011.Enligt Ahlström har effekterna av den nya tonnageskatten synts redan innan allt blev klart.– Alla nybyggen som rederierna har tagit leverans av under fjolåret och i år har fått finländsk flagg.