Fotograf: Finansdepartementet

Kategori: Ekonomi | Politik

Tonnageskatt och sjöfartsinitiativ i budgeten

Regeringen presenterade i dag sitt förslag till höstbudget och för första gången står tonnageskatten med – svart på vitt. Dessutom planeras fler satsningar på handelssjöfarten

Idag tog den rödgröna regeringens finansminister Magdalena Andersson den traditionsenliga promenaden mellan Finansdepartementet och Riksdagen för att leverera höstens budgetproposition. I stort handlar den om den nuvarande regeringens förslag för att skapa fler jobb. Men i några fall nämns också sjöfart.

Föreslår en tonnageskatt

För några veckor sedan meddelade infrastrukturminister Anna Johansson att den efterlängtade tonnageskatten blir av. Och idag nämns den för första gången i höstbudgeten.

”Regeringen avser att föreslå riksdagen att ett system med tonnageskatt införs”, står det i budgetbilagan Utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Tidigast nästa sommar

Men det står också att det kan införas tidigast 1 juli 2016. Främst eftersom reformen måste anmälas till EU-kommissionen.

– Det är väldigt kul att äntligen se den i budgeten i vart fall, kommenterar Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund till Sjöfartstidningen.

”Ett kommande sjöfartsinitiativ”

Dessutom nämner budget initierandet av den Maritima strategin. En strategi som Infrastrukturministern presenterade tidigare i höstas och som ska hjälpa till att lyfta Sveriges maritima näringar.

I samband med den nämner även budgeten något de kallar för ”ett kommande sjöfartsinitiativ”. Av förklaringen framgår att detta nya initiativ ska satsa mer specifikt på den svenska handelssjöfarten och hjälpa den att bland annat minska sin klimatpåverkan. Som lösningar nämns bland annat regelförenklingar och införandet av tonnageskatten.

Satsar på handelssjöfarten

– Vi ser fram emot, och hoppas på, ytterligare satsningar på handelssjöfarten genom det särskilda initiativet, säger Pia Berglund.

– Det verkar som att de i vart fall har en ambition om att satsa på sjöfarten.

Inget om att flytta över gods

Men dock saknar Pia Berglund konkreta satsningar för att faktiskt satsa på att flytta över gods från lastbilar till fartyg.

– Jag har ännu inte hittat några åtgärder för att flytta över gods. Till exempel har de pratat mycket om vägslitageskatten tidigare, men den nämns inte i budgeten. Så frågan är vad de gör för satsningar, undrar Pia Berglund.

Minskat anslag till Sjöfartsverket

Dessutom minskas anslaget till Sjöfartsverket. Eller snarare så förlängs inte den tillfälliga anslagshöjning som Sjöfartsverket fick för några år sedan. Då fick verket 300 miljoner extra per år, i tre år, för att kompensera för de extra kostnader som rederier väntades få i samband med Seca-direktivet. Främst syftade pengarna till att sänka farledsavgifterna som betalas av rederierna.

Det extra tillslaget gäller fram tills 2016, men i höstbudgeten har anslaget inte förlängts. Vad det kommer innebära för farledsavgifterna i framtiden är i nuläget osäkert.

Läs infrastrukturminister Anna Johanssons kommentarer kring budgeten.

Sjöfartstidningen söker ansvariga på Sjöfartsverket för en kommentar.

Kommentarer

 • Anonymous

  Enligt nån hemsida jag såg i morse skall tonnageskatten leda till 300 inflaggningar och 17000 jobb i Sverige, detta enligt Redareföreningen. Detta har jag inte läst här ännu men det är ju inte dåligt om så skulle vara.

  • Adam Bergman

   Hej Anonym, vi har skrivit om det några gånger tidigare. Men vill du läsa mer om Svensk Sjöfarts (tidigare Redareföreningen), och de andra parternas, prognoser om sjöfarten kan du kolla här: http://www.blaskatt.se/?page_id=86

 • Bengtsson Sven

  Som vanligt, det enda man satsar på är migrationen. Dags att börja tänka på alla som redan finns i landet. Man kan inte bara äta och äta.

 • Per Andersson

  Att man jämför engelsk flagg och det gett så mycket jobb ( enlighet hemsidan blå skatt ) hur mycket jobb har det gett på marina sida för engelskt sjöfolk? Några 17000 jobb är bara fantasier, NIS tror jag gav 390 fartyg första året, men några jobb på marina sidan för norrmän inte så mycket mesta key personell men klart get ju jobb på land sidan rederikontor osv så det är ju bra.

  • Anonymous

   Nå där tror jag dom räknat jäkligt optimistiskt.
   300 båtar gånger, låt säga 12 befattningar i snitt gånger 2 (nu har ju inte alla 1:1 men som exempel bara) ger summa 7200 arbetstillfällen, alla inräknade. Och då är ju faktiskt dom båtar som eventuellt skall flaggas in redan bemannade. Att flagga in en båt som redan har svenskar ombord ger ju inga fler svenska jobb!

Artikeln är stängd för fler kommentarer