Fotograf: Stena RoRo

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo | Skeppsbyggnad

Tionde E-Flexern beställd

Stena RoRo har beställt Stenas tionde E-Flexer från det kinesiska varvet CMI Jinling (Weihai). Ropax-fartyget får gasmotorer och en batterihybridlösning.

I samband med beställningen av E-Flexer nummer tio har Stena RoRo tecknat ett långt charteravtal med det statliga kanadensiska rederiet Marine Atlantic. Fartyget sätts i trafik på en färjelinje mellan Newfoundland och Nova Scotia i östra Kanada. 

Det beställda fartyget blir 202,9 meter långt. Bildäckskapaciteten blir 2.571 längdmeter, inkluderande 476 längdmeter personbilar, och fartyget kan ta 1.100 personer ombord. Leverans från varvet beräknas ske under 2024.

Tidigare kund

– Marine Atlantic är en tidigare kund till oss. Vi har år 2000 levererat ett och 2010 två färjor till Marine Atlantic, som alla fortfarande går i trafik. Det nya charterkontraktet vann vi i stark konkurrens och efter en lång och omfattande upphandlingsprocess. Vi är mycket glada över  att kunna fortsatt leverera högkvalitativa fartyg till den här viktiga kunden, säger Per Westling, vd för Stena RoRo i ett pressmeddelande.

Batterihybridlösning

Per Westling uppger vidare att Stena RoRos fokus är att anpassa fartygsdesignen efter kundernas specifika önskemål.

– I det här fallet är vår flexibla E-Flexer-plattform mycket väl lämpad då den tillgodoser kundens krav på ett optimalt skrov kombinerat med effektiva gasmotorer och en batterihybridlösning för operation under fartygets manövrering i hamn. 

Stena RoRo har med den senaste ordern inkluderad beställt tio stora ropax-fartyg av E-Flexer-typen, varav fem har levererats. Bolaget har option på ytterligare fartyg från varvet CMI Jinling (Weihai).

Länk i logistikkedjan

Det senaste fartyget blir en länk i Kandas nationella logistikkedja, förklarar Gary O’Brien, styrelseordförande Marine Atlantic, i pressmeddelandet från Stena RoRo:

– Marine Atlantics trafik är avgörande för den nationella logistikkedjan. Det nya fartyget, som ska levereras till Marine Atlantic, kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att tillgodose våra kunders behov. Fartygets design medför en kombination av viktiga egenskaper som manövrerbarhet, säkerhet och tillgänglighet, samt minimerad miljöpåverkan. Våra kunder kommer att få en modern, effektiv och pålitlig trafikservice, säger han och fortsätter.

Även Murray Hupman, CEO Marine Atlantic, ser fram emot att introducera en E-flexer i rederiets trafik.

– Vi ser fram emot leveransen av ett nytt chartrat fartyg för vår service. Vi ser också fram emot att arbeta med Stena RoRo, vår partner i det här projektet. Stena RoRo är en ledande utvecklare på den globala roll on/roll off last- och passagerarmarknaden för färjor, säger han.