Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik

All time high i Norrköping

Containerhanteringen i Norrköping ökade förra året med hela 60 procent jämfört med året innan.

Totalt ökade godsmängderna över Norrköpings kajer med sju procent. Men framför allt är det containerhanteringen som sticker ut och som även under årets första månader fortsätter att öka, enligt ett pressmeddelande från Norrköpings Hamn.  

Nya godsvolymer

– Tillväxten är resultatet av en långsiktig containersatsning som gynnat både import- och exportföretagen i vår region, säger Norrköpings Hamns vd Patrik Åman i pressmeddelandet och fortsätter:

– Vi har också fått flera etableringar och investeringar i Norrköping som skapar nya godsvolymer. Detta stärker hamnens attraktionskraft, och under senaste åren har trafikutbudet ökat.

Bra balans

Ökningen av containrar har bland annat lett till nyrekryteringar och investeringar i en utökad maskinpark.

– Vi har en bra balans mellan import och export. Det gynnar containerrederierna som kan gå välfyllda i båda riktningarna. När rederierna satsar här, så växer vårt upptagningsområde, samtidigt som vi kan erbjuda en effektiv containerhamn med stor kapacitet och flexibilitet, säger Patrik Åman.