Tillväxt på estniska inrikeslinjer

På Saaremaa Shipping Companys färjor reste förra året totalt 1,63 miljoner passagerare och transporterades 564.279 person- och lastbilar. Det är 150.934 passagerare (ökning 10,2 procent) och 69.770 bilar (ökning 14,2 procent) mer än under år 2003. På linjen Kuivastu–Virtsu mellan Saaremaa (Ösel) och fastlandet var antalet passagerare 1.155 000 (+11 procent) och bilar 407.249 (+14 procent). Antalet passagerare och bilar ökade också betydligt på linjen Heltermaa–Rohuküla mellan Hiiumaa (Dagö) och fastlandet, där transporterades 411.243 passagerare och 137.095 bilar. Trots att Saaremaa Shipping Company från och med den 1 oktober inte opererar linjen Triigi–Sõru mellan de största öarna, hade under förra årets första nio månader transporterats fler passagerare och bilar än under år 2003. På linjen Rohuküla–Sviby mellan Vormsi (Ormsö) och fastlandet, där man också bytte färjeoperatör, hade under årets första nio månader transporterats färre passagerare men fler bilar än under hela år 2003.