Fotograf: US Coast Guard

Kategori: Ekonomi | Haveri | Juridik

Tidspress och pengar bakom explosionen

Projektet hade överstigit budgeten och tidplanen hade spruckit. Det ledde till att man försökte hitta genvägar. Det hävdar åklagare och offren för den värlsta oljekatastrofen i USA:s historia när borriggen Deepwater Horizon exploderade.

Elva människor dog och enligt en del uppgifter uppskattas 780.000 kubikmeter olja ha runnit ut i Mexikanska Golfen i april 2010.

Strax före explosionen skall besättningen också ha missuppfattat resultatet av ett trycktest som egentligen visade att källan var instabil har en domarevid en amerikansk domstol nu fått höra. Enligt anklagelserna skall BP också underlåtit att testa den cement som användes vid borrningen.

OM BP döms för grov vårdslöshet så kan bötessumman komma att uppgå till USD 17,6 miljarder plus ytterligare skadeståndskrav utöver den förlikning man redan gjort på USD 8,5 miljarder, skriver Bloomberg. Även riggoperatören Transocean samt Halliburton som levererat cementen riskerar kraftiga skadestånd om de fälls.