Tidigare varvschef går till Erria

Den tidigare vd:n för Odense Steel Shipyard, Finn Buus Nielsen, går in i styrelsen som vice ordförande för börsnoterade Erria A/S. Kaare Wagner återvaldes som ordförande. Finn Buus Nielsen avgick som vd för varvet efter 40 år inom A. P. Møller-Mærsk-koncernen. Majoriteten av dessa år jobbade han på Odense Steel Shipyard eller dess dotterbolag. Finn Buus Nielsen ersätter Jan Erlund, advokat och tidigare ordförande för East Asiatic Company (EAC).