Tidigare minister till Lauritzen

Bendt Bendtsen, tidigare ekonomi- och näringsminister i Danmark, har anslutit till J. Lauritzen Group som styrelsemedlem i J. L. Foundation A/S. Stiftelsen sattes upp under 1940-talet för att skydda ägarskapet i bolaget. J. L. Foundation är fortfarande huvudägare i J. Lauritzen A/S och fram tills nyligen, också i DFDS Group. Bendt Bendtsen var ansvarig minister för sjöfarten från 2001 till 2008, då han avgick för att satsa på en plats i EU-parlamentet.