Fotograf: SSpa/ferus smit/thunbolaget

Kategori: Fartygsaffärer

Thunbolaget beställer fartygsduo

Lidköpingsbaserade Thunbolaget beställer två nya torrlastfartyg från det holländska varvet Ferus Smit som redan byggt 26 andra fartyg åt rederiet.

De två aktuella fartygen är utvecklade i nära samarbete med varvet och ska levereras under hösten 2013. Fartygen har liksom övriga tio torrlastare i flottan Vänermaxmått.

– Vi föryngrar vår flotta kontinuerligt, oavsett toppar och dalar inom sjöfarten. Om några år behöver vi dessutom byta ut några av våra äldre båtar, säger Henrik Källsson, talesperson för rederiet som inte vill avslöja priset för fartygen.

– Ferus varierar inte så mycket i pris, dock har det funnits ett investeringsbidrag med i bilden som varvet fått av den holländska staten. Detta har också gynnat oss.

Fartygen är en vidareutveckling av Trollmax-designen, som är dimensionerad för att passa Trollhätte kanal. Nybyggena, nummer 415 och 416, får en längd på 89 meter och en bredd på 13,35 meter.

Fartygen får en ny och optimerad skrovform med bland annat en stor bulb som enligt Ferus Smit visar på betydligt mindre vågmotstånd och låg bränsleförbrukning. Enligt Henrik Källsson är det lite av ett paradigmskifte att sätta en stor bulb på den här typen av fartyg. Beslutet att satsa på en stor bulb kom efter omfattande studier, datorsimuleringar och modelltester på SSPA.

– Den nya skrovformen gör att fartygen kräver upp till 19,4 procent mindre motorkraft än den ursprungliga modellen, säger Henrik Källsson och fortsätter:

– Tillsammans med de nya bränslena kommer de här fartygen att bli det mest miljövänliga sättet som finns för att transportera gods. Våra fartyg kommer att gå på marin gasolja för att möta de nya svavelkraven som införs 2015.

En annan effekt av det nya skrovet är att lastförmågan ökar till 5 000 ton, att jämföra med tidigare modellers 4 600 ton. Fartygen har även system för ballastrening.

I rederiets flotta ingår även sju självlossande fartyg och tolv tankfartyg. 

Nybyggena ska främst trada i norra Europa och Medelhavet, liksom den övriga torrlastflottan.