Nordic Crystal.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Thun installerar batteripack på nio fartyg

Erik Thun investerar 36 miljoner kronor för att installera batteripack på nio av rederiets befintliga torrlastfartyg. Investeringen får stöd av Klimatklivet.

Investeringen görs som ett led i rederiets arbete för att minska utsläppen av växthusgaser från flottan, skriver Erik Thun i ett pressmeddelande. Genom att installera batteripaket på nio av rederiets existerande torrlastfartyg och underlätta anslutningen till landström när fartygen ligger till kaj, minimeras behovet av att ha motorerna igång i hamn. Förutom minskade utsläpp leder detta till mindre buller och ökad säkerhet överlag, eftersom batterierna blir en backup för alla system ombord i händelse av blackout.

36 miljoner totalt

Den totala investeringen för Erik Thun Group beräknas enligt rederiet till 36 miljoner kronor. Stödet från Klimatklivet täcker upp till 40 procent av investeringen och högst 14,4 miljoner kronor. En förutsättning för stödet är att projektet är genomfört på alla nio fartygen senast den 30 juni 2024.

Stöttar lokala initiativ

Syftet med Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet är att minska mängden utsläpp som påverkar miljön. Naturvårdsverket har en central roll i regeringens och riksdagens klimatstrategi och myndigheten har i uppdrag att stötta lokala initiativ.