THH Shipping lägger upp hela flottan

THH Shipping i Svendborg har drabbats hårt av den stagnerande marknaden för torrlastbulkfartyg som trafikerar inom Europa och väljer nu att lägga upp hela flottan längs kajen i Svendborg. Hittills har fyra av rederiets sex fartyg lagts upp: Stevns Pearl, 5.900 dwt, Anna Stevns, 2.315 dwt och systerfartygen Niels Stevns och Buse Stevns på 2.850 dwt. De återstående två fartygen Nural Stevns och Oliver Stevns kommer till Svendborg början av juli när de aktuella resorna är avklarade. De är systerfartyg till Niels Stevns och Buse Stevns.– Det är sorgligt att se fartygen ligga här i Svendborg men det är tyvärr nödvändigt. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att segla med förluster. Mina fartyg seglar för EUR 10/ton men vi behöver EUR 25/ton för att det ska gå ihop, säger vd Thomas Højlund-Hansen.