THH Shipping i konkurs

THH Shipping ApS har förklarats i konkurs av domstolen i Svendborg. Detta efter att en tidigare anställd (och partner) stämde rederiet efter uteblivna löner. THH Shippings fartyg ligger fortfarande upplagda i Svendborg. I samband med konkursen bytte rederiet namn.Fartygen är orörda av konkursen eftersom de ligger i ett annat bolag.Marknaden for tonnaget i THH-gruppen (2.900 dwt) är fortfarande svag därför arbetar man med en försäljning av fartygen.