”The World” får begränsad rörelsefrihet runt Spetsbergen

Lyxlägenhetsfartyget ”The World” har fått begränsa sin kryssning till Spetsbergen av sjösäkerhetsskäl. Myndigheterna på Spetsbergen låter inte fartyget passera genom det trånga Hinlopen-sundet. I ett brev till rederiet säger myndigheterna att stora fartyg som ”The World” inte är särskilt lämpliga i Spetsbergens skärgård på grund av is och svårnavigerade vatten. Detta är första gången ”The World” har nekats fri rörlighet i området.