Fotograf: The Swedish Club

Kategori: Fartygsutrustning | Juridik | Säkerhet

The Swedish Club varnar för STCW-tolkning

Förhoppningarna var stora när IMO beslöt att de mänskliga resurserna skulle få hög prioritet i den reviderade utbildningskonventionen för sjöfolk, STCW. Nu varnar Swedish Club Academy för att konventionen kan komma att missa att möta några av dagens viktigaste utbildningsbehov.

Orsaken är att flera flaggstater har valt att definiera ”resource management” som utbildning och träning fokuserad på tekniska kunskaper och färdigheter. Enligt Swedish Club Academy sker detta redan och att införa mer av samma kommer inte att leda till någon skillnad, utan det är attityder man borde rikta in sig på.

– Det är bara att se på de stora olyckorna, när attityderna är dåliga, negativa eller farliga så inträffar olyckor oavsett vilken teknisk kunskap och färdighet som finns tillgänglig, säger Martin Hernqvist, vd för The Swedish Club Academy.

Enligt The Swedish Club Academy måste ”resource management” fokusera på mänskliga faktorer som relationer, lagarbete, kommunikation, kulturella skillnader och på att skapa en vilja att använda det som man lärt sig.

– Attityd är den tredje kritiska komponenten i kompetens, tillsammans med kunskap och färdighet, säger Martin Hernqvist.

The Swedish Club Academy har i många år jobbat med dessa frågor och producerat en guide för att assistera flaggstater och utbildningsanordnare för hur den reviderade STCW-konventionen skall tolkas. Denna skall ha fått ett gott mottagande av många, men inte av alla.

– Vi har sett bristande intresse, förståelse och i en del fall till och med korruption, säger Martin Hernqvist.

Han är kritisk mot att pengatjänande för vissa parter överskuggar intresset för säkerheten.

– Beslutsfattare borde lyssna ordentligt på de som faktiskt betalar för konsekvenserna av en olycka. Ingen annan har större eller ett mer genuint intresse av säkerheten, säger Martin Hernqvist.