Terntank har beställt tre nybyggen med möjlighet till framtida drift med metanol och vindassistans genom nedsänkbara segel.

Fotograf: Terntank

Kategori: Miljö | Tank

Terntank vann pris för nästa generations fartyg

Det blev Terntank som tog hem priset Next Generation Ship Award under Nor-Shipping, det för sina nybyggen som förbereds för drift med e-metanol och nedfällbara segel.

Det var i november 2022 som Terntank beställde tre 15.000 dwt kemikalie-, produkt- och biobränsletankfartyg från CMHI Jinling Shipyard i Yangzhou i Kina. Fartygen kommer att utrustas med nedfällbara segel samt dual fuel-maskineri som möjliggör användning av e-metanol, vilket enligt Terntank gör fartygen till nästa generations produkttankfartyg och föregångare när det gäller att nå de klimatmål som ställts upp av IMO.

Fartygen, som designats av Terntank och Kongsberg, blir isförstärkta och utrustade med Terntanks Hybrid Solution, vilket inkluderar elförsörjningssystem, batteripaket och landströmsanslutning.

  • Terntank tog hem priset Next Generation Ship Award under Nor-Shipping. Foto: Terntank
  • Terntank tog hem priset Next Generation Ship Award under Nor-Shipping. Foto: Terntank

Prisades under Nor-Shipping

Under måndagen fick Terntank ett kvitto på att satsningen är rätt väg för framtiden, genom priset Next Generation Ship Award som delades ut under mässan Nor-Shipping i Oslo. Rederiet tog hem priset i konkurrens med tre andra projekt.

– Vi på Terntank är oerhört stolta över detta pris. Det är många som gjort detta stora projekt möjligt och vi tackar våra kunder NEOT och Neste, samt varvet China Merchant Jinling som vi tidigare byggt sex fartyg hos och som har visat att de klarar våra höga krav på kvalitet och leveranstider, säger Tryggve Möller som äger och driver Terntank tillsammans med Rigmor Möller, Annika Kristensson och John Sten.

En förlängning av tidigare design

Fartygen i den nya serien blir skräddarsydda för att transportera en mängd flytande laster och kommer att få 14 lasttanksegregeringar.

På de två senast levererade fartygen Tern Island och Tern Fors reducerades utsläppen av koldioxid med 40 procent. På nybyggena kan koldioxidutsläppen reduceras med ytterligare 8 procentenheter genom systemet med assisterande vindkraft.

– Dessa nybyggen är en förlängning av våra tidigare Avic och Hybrid Solution-fartyg och där vi nu adderar segel och drift med metanol för att ytterligare reducera utsläppen och därmed med råge uppfylla nuvarande och kommande krav i EU och IMO för att bidra till det nollutsläppsmål som vi satt upp, säger Tryggve Möller. 

Första levereras våren 2025

Det första av de tre fartygen i serien levereras i mars 2025 och kommer gå i charter för NEOT. De två efterföljande, som chartrats av Neste, kommer att levereras under andra halvan av 2025 respektive i början av 2026.

– Vi vill tacka våra medarbetare på våra kontor, de ombordanställda samt siteteamet på varvet för deras insatser, avslutar Tryggve Möller.