Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Fartygsutrustning | Tank

Terntank överens med Skangass om LNG-bunkring

Norska Skangass ska leverera LNG till Terntanks två kommande LNG-drivna produkttankfartyg. Det är innebörden i en avsiktsförklaring som de bägge parterna skrev under på torsdagen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]v under på torsdagen. 

– Det känns mycket bra att vi nu har skrivit ett letter of intent och fått klart med en LNG-leverantör. Våra kunder har krävt garantier på att vi verkligen får LNG-leveranser till våra nybyggen och har inte nöjt sig med vaga löften från oss om att det ”nog ordnar sig” med LNG:n. Därför är den här avsiktsförklaringen superviktig för oss, säger Tryggve Möller, styrelseledamot i Terntank.  

Ship-to-ship

Förutsatt att allt går i lås och avsiktsförklaringen utmynnar i ett konkret supplyavtal kommer bunkringen att ske ship-to-ship med LNG-bunkringsfartyget Coral Anthelia, som börjar att operera för Skangass i höst. För Terntanks del innebär det att själva bunkringen inte kommer att bli särskilt annorlunda mot idag. 

– Det ska inte bli någon förändring. Vi bunkrar ju ofta vid Skagen, vid Vinga eller på Rivöfjorden, och det ska fungera på samma sätt med LNG-båtarna, säger Tryggve Möller.

Teknik och regelverk

Enligt Roger Göthberg, försäljnings- och marknadschef vid Skangass, innebär avsiktsförklaringen att det norska gasbolaget förutom att leverera LNG till Terntank också ska bidra med att ta fram den teknik som behövs och hjälpa till med regelverken kring bunkringen.    

– Avtalet är formulerat så att vi förbinder oss att bunkra åt Terntanks nybyggen inom en cirkel som ungefär omfattar östra Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Skulle det behövas kan vi förstås gå utanför den radien också. Det viktiga är att bunkringsområdet motsvarar det geografiska område som svarar upp till den dialog som Terntank har med sina kunder, säger Roger Göthberg.         

Ny bunkerbåt på gång 

Coral Anthelia blir det andra LNG-fartyget som Skangass tar in på timecharter från det nederländska rederiet Anthony Veder. Sedan tidigare har man också Coral Energy, som används till att distribuera LNG från företagets anläggning i norska Risavika till terminalerna i Fredrikstad, Nynäshamn och den snart färdigbyggda Lysekilsterminalen. 

– Vi för också diskussioner med tankrederiet Sirius om byggandet av en dedikerad bunkerbåt. När den så småningom är klar är det möjligt att den kommer att ersätta Coral Anthelia, men det kan också bli så att vi behåller bägge. Det beror på hur marknaden utvecklar sig, säger Roger Göthberg. 

Pusselbit på plats

För Terntanks del är nu alltså ytterligare en pusselbit på plats när det gäller de två kommande LNG-nybyggena. Det som återstår är dels att förhandla klart med kunderna i det område där Skangass opererar, dels att komma överens med Skangass om en inte helt oväsentlig sak – nämligen priset på LNG:n. 

– Det är klart att den här avsiktsförklaringen bygger på att vi hittar en trad inom detta område. Gör vi inte det kan det bli så att vi får gå till en annan leverantör. Sen när det gäller själva priset så tar vi det sedan. Självklart hoppas vi att det går ned, och det är väl också vad de flesta tror, säger Tryggve Möller. 

Bra att vänta 

Även Roger Göthberg tror att det finns en poäng med att vänta med att bestämma priset på LNG:n. 

– Mognadsgraden ökar hela tiden när det gäller LNG:n. I dagsläget ligger priset någonstans mellan gasolja och tjockolja, men det går upp och ned hela tiden. Men på lång sikt, i takt med att infrastrukturen byggs ut och fler LNG-fabriker byggs, så sjunker förhoppningsvis priset, säger Roger Göthberg.    

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]