Fotograf: Terntank

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Terntank-flottan utökad med Tern Island

Tankfartyget Tern Island har idag, onsdag, överlåtits till Terntank Rederi AS av det kinesiska varvet China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou, Dingheng Co Ltd.

Tern Island på 15.000 ton dödvikt är det första av två systerfartyg för Terntank. Fartygen är utrustade med Hybrid Solution, vilket inkluderar batteripack, anslutning för landel och DC-Link för att möjliggöra utsläppsfria hamnoperationer.

  • Fotograf: Terntank

  • Fotograf: Terntank

  • Fotograf: Terntank

Charter till NEOT

Nybygget, som döptes förra veckan, seglar under dansk flagg och kommer efter ankomsten till Europa att gå in i en charter för NEOT (North European Oil Trade). Efter leveransen går Tern Island till Bintulu för att lasta bioprodukter för Europa.

Minimerad miljöpåverkan

Tern Island har konstruerats för minimerad miljöpåverkan. Designen har tagits fram i samarbete med Kongsberg Maritime och inkluderar en patenterad skrov- och roderdesign. Maskineriet är av typen dual-fuel och använder primärt LBG eller LNG som bränsle.

Fartygets finsk/svenska isklass är 1A och lastkapaciteten är 16.500 kubikmeter, fördelad på 14 epoxycoatade tankar.