Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Skeppsbyggnad

Terntank beställer LNG-drivna tankfartyg

Terntank blir det första rederiet som beställer miljöanpassade ZVT-fartyg.

Terntank beställer två LNG-drivna 15.000 dwt produkttankfartyg från AVIC Dingheng Shipbuilding i Kina. Det första nybygget levereras i februari 2016 och det andra i maj 2016. Rederiet har dessutom option på ytterligare två fartyg. Fartygen har designats av Rolls-Royce Marine AS i Norge.

Därmed blir Terntank det första rederiet att beställa fartyg som planerats inom samarbets- och projektplattformen Zero Vision Tool (ZVT) som ska bidra till att skapa såväl säkrare som mer miljö- och energieffektiva transporter till sjöss.

Terntank har redan identifierat kunder som rederiet tror är intresserade av denna typ av fartyg och som dom ser att passar in i EU:s framtida visioner inom Motorways of the seas-projekten.

Ny dual-fuel maskin

Nybyggena utrustas med Wärtsiläs nya dual-fuel huvudmaskin av typen Wärtsilä 5RT-flex 50 DF. 

– Detta blir nog världens renaste fartyg, säger Tryggve Möller, styrelseledamot i Terntank till Sjöfartstidningen.

Han berättar att en konventionell produkttanker i denna storleksklass har en genomsnittlig bunkerförbrukning på 22 till 25 ton dygnet. Terntanks nybyggen kommer att få under 14 tons tons bunkerförbrukning per dygn.

– Utformningen av undervattenskroppen reducerar bunkerförbrukningen med mellan 4,5 och 5 ton per dygn. Dessutom installerar vi en stor huvudmaskin, den är egentligen på 9.000 kW men omgjord så att effekten är cirka 6.000 kW. För att uppnå marschfarten 14,5 knop så använder vi 65 procent av effekten. I kombination med en extra stor propeller sparar vi ett par ton på det. Sedan har LNG i sig själv mellan 10 och 15 procent bättre energivärde än marin gasolja. Då kommer vi till en förbrukning på mellan 13,5 och 14 ton, förklarar Tryggve Möller.

Bättre än de bästa

Trots att den serie fartyg som Terntank under 2000-talet lät bygga på det kinesiska varvet Edward hör – tillsammans med flera andra moderna svenska produkttankfartyg – till de bästa designerna från 2000-talet, blir nybyggena ändå i en klass för sig. Jämfört med operation på lågsvavlig marin gasolja reduceras SOx-utsläppen med 90 procent, NOx-utsläppen med närmare 80 procent och partikelutsläppen med över 90 procent tack vare valet av LNG som bränsle.

Dessutom kommer nybyggena att släppa ut 35 till 40 procent mindre volymer av CO2 än en konventionell tanker idag. Utsläppen av CO2, NOx och partiklar förblir på samma nivå även efter 2015 för de fartyg som övergår från tjockolja till marin diesel- eller gasolja för att uppfylla de kommande svavelreglerna.

– Det finns endast två sätt att minska utsläppen av CO2. Antingen gör man ett bättre skrov och minskar bunkerförbrukningen eller också använder man LNG, förklarar Tryggve Möller.

– Nybyggena uppfyller givetvis SECA som är lag och även Tier III fullt ut, dessutom tar vi hand om 95 procent av partiklarna. Vi ligger alltså i framkant redan nu, vilket vi är speciellt stolta över. Utsläppen av partiklar blir antagligen nästa stora fråga, säger Tryggve Möller.

Ny inertgaspanna

Tryggve Möller lovar även andra nya innovationer på nybyggena. Bland annat håller rederiet tillsammans med Göteborgsföretaget Gesab på att ta fram en helt ny typ av inertgaspanna. 

– Den blir en mycket miljövänligare och mycket mer optimerad inertgaspanna än de som existerar idag, påpekar han.

Inertgas används på tankfartyg för att fylla tomma lasttankar för att eliminera explosionsrisk av gaser efter lasten.

Dyrare

Miljöanpassningen innebär att nybyggena kostar cirka 20 procent mer än motsvarande tankfartyg med ett konventionellt diesel-maskineri som drivs med tjockolja eller marin gasolja. 

Terntank håller på med en ansökan om stöd från EU för projektet.

– Vi hoppas på ett positivt svar på vår EU-ansökan och sedan förväntar vi oss att hamn- och farledsavgifterna ska ned med 90 procent för ett ZVT-fartyg som uppfyller SECA, men också kommande krav på NOx och partikelutsläpp, säger Tryggve Möller.

Han räknar med att Sjöfartsverket och hamnarna ska hjälpa till för att motivera rederierna till investeringar i miljöanpassade fartyg.

– Vi är först ut och staten och hamnarna måste hjälpa till ekonomiskt. Alla måste hjälpa till så att detta blir verklighet. Både vi och våra kunder förväntar oss att hamnarna och Sjöfartsverket uppfyller det som Redareföreningen trycker på, 90 procent reduktion på både hamn- och farledsavgifter. 

Carl Carlsson på Sveriges Redareförening arbetar hårt för att rederiernas önskemål ska förverkligas.

– Vi kräver ett omedelbart besked att ZVT-fartygen ska undantas farledsavgifter och vi har inlett samtal med hamnarna om att reducera hamnavgifter, säger han.