Maria Franksen, vd för Gothenburg Roro Terminal som nu tar över kombiterminalen i Arendal, samt Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Terminal får ny operatör i Göteborgs hamn

Gothenburg Roro Terminal har tecknat ett avtal om att ta över som driftsoperatör av en järnvägs- och lastbilsterminal i Arendal i Göteborgs hamn.

Arken kombiterminal är ett 65.000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till Göteborgs hamns container- och roroterminaler där omlastning sker av containrar och trailrar mellan fartyg, tåg och lastbil. Med sju järnvägsspår och en total spårlängd på 3.360 meter är terminalen främst fokuserad på järnvägstrafik.

Ser nya möjligheter

Från och med den 11 december tas driften av terminalen över av Gothenburg Roro Terminal genom ett arrendeavtal som gäller i tre år, det skriver Göteborgs hamn i ett pressmeddelande. Gothenburg Roro Terminal driver hamnens största roroterminal sedan 2012, där cirka 600.000 roroenheter hanteras varje år med bland annat 16 avgångar i veckan till Storbritannien och flera av de stora godsnaven i Centraleuropa. Roroterminalen och Arken kombiterminal ligger i direkt anslutning till varandra.

– Det finns många nya möjligheter som kommer att kunna realiseras i och med det här – inte minst när Arkens koppling till den intraeuropeiska rorosjöfarten blir tydligare. Exempelvis kommer vi att kunna koppla på terminalens omfattande järnvägstrafik från Norrland till den kommande gröna sjöfartskorridoren via Gent, för vidare järnvägstransport till Turkiet, säger Maria Franksen, vd för Gothenburg Roro Terminal i pressmeddelandet.

Kan nyttjas effektivare

Terminalen har en totalkapacitet på 90.000 enheter per år och har en enligt hamnen en möjlighet att hantera ytterligare gods.

– Det finns ett växande intresse att köra tåg till Arken Kombiterminal och det nya avtalet med Gothenburg Roro Terminal kommer möjliggöra en fortsatt framgång för den intermodala trafiken i Göteborgs hamn. Arken Kombiterminals läge och närhet till roroterminalen är en stor fördel som nu kan nyttjas ännu effektivare av hamnens kunder och partners, säger Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

Arken kombiterminal driftsattes vid årsskiftet 2017/2018 och ersatte då en tidigare terminal i Gullbersvass och har sedan starten för fem år sedan driftats av Sandahls Logistik.