Teekay lägger obligatoriskt bud på Petrojarl

Teekay Shipping corporation har genom sitt helägda dotterbolag TPO Investments AS lagt ett obligatoriskt bud på utestående aktier i norska FPSO-rederiet Petrojarl på NOK 70 per aktie. Eftersom Teekay redan har över 40 procent av aktierna är man enligt lag skyldig att bjuda på hela bolaget.