Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Tarbit köper Frederiets fartyg

Tarbit-flottan växer med fyra asfalt- och bitumentankfartyg.

Tarbit Shippings nederländska bolag Tarbit Tankers BV har köpt Frederiets fyra bitumentankfartyg. Mergus om 4.972 dwt och byggd 2012 togs över förra veckan och har döpts om till Bitland. Pandion om 6.319 dwt och byggd 2003 kommer att tas över av Tarbit Tankers i mitten av oktober och får namnet Bit Force.

”Fina båtar”

De återstående fartygen Alcedo, systerfartyg till Pandion, och Ardea, systerfartyg till Bitland, tas över efter nyår. Fartygen får nederländsk flagg.

– Fartygen kommer att fortsätta i trafik för Nynas på långtidskontrakt. De är fina båtar för den här trafiken, säger Torkel Hermansson, vd för Tarbit Shipping.

Fartygen sysselsätts i Nord- och Östersjöfart. Fartygen har isklass 1A Super och 1A.

Sanktioner

Fredrik Grenestedt, ägare till Frederiet, säger att bakgrunden till försäljningen är en konsekvens av att Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) är hälftenägare till Nynas, och därmed påverkas av USA:s sanktioner mot Venezuela.

– I samband med refinansieringen av våra lån ville vår bank inte ta på sig den politiska risken i Venezuela. Vår bank var rädd att de långa charterkontrakten till Nynas kunde betraktas som en indirekt finansiering av Nynas. Eftersom banken finansierade oss var banken även rädd att själva kunna drabbas av sanktioner, säger han till Sjöfartstidningen.

Nya projekt i sikte

Fartygen planerades redan från början för Nynas trafik och har sedan leveranserna varit långtidsbefraktade till Nynas. Fredrik Grenestedt säger att han hade tänkt köra fartygen många år till. 

– För Frederiet är det lite tragiskt, fartygen är i mycket bra skick och vår befraktare har fortsatt behov av fartygen för sina bitumentransporter. Situationen i Venezuela och USA:s sanktioner är dock sådant som vi inte kan styra över, men det är tråkigt när storpolitik drabbar ett i övrigt starkt och vinstgenererande företag. Efter att fartygen är levererade ska vi ta tag i lite nya projekt och för dem som undrar har jag inga planer på att pensionera mig ännu.