Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

Tarbit installerar svensk effektiv avgasrenare

 Tarbit Shipping har under våren installerat en Catamizer och en katalysator från göteborgsföretaget Gesab ombord på Bit Oktania.

– Vi gör det här för miljöns skull och för att klara kommande krav, säger Anders Hermansson, teknisk chef på Tarbit Shipping i Skärhamn.

Katalysatorn, av typern SCR eller Selective Catalytic Reduction, renar avgaserna från huvudmaskinen från kväveoxider, NOx. Catamizern är en kombinerad katalysator och avgaspanna som har tagits fram av Gesab som har lång erfarenhet av pannor och avgaspannor för hetoljesystem ombord på fartyg. Hetoljan används för att värma oljan i lasten så att den blir hanterbar. I Gesabs traditionella system värms hetoljan i oljeeldade pannor.

– Vi har Gesabs pannor ombord sedan tidigare och har jobbat med Gesab i många år.

Med Catamizern värms hetoljan av värmen i avgaserna från fartygets tre hjälpkärror, efter att avgaserna passerat ett katalysatorblock och renats från kväveoxider.

– Nu behöver vi inte köra med pannorna när vi ligger i hamn och på det sparar vi 120 ton gasolja per år. Det är klart att det sparar en del pengar men det tar tid innan investeringen betalar sig, så det här är en miljöinvestering. Ett steg mot miljöriktigare transporter, säger Anders Hermansson.

Tarbit räknar med att installationen ska minska Bit Okatanias utsläpp av NOx med 230 ton per år och koldioxid utsläppen med 370 ton årligen. Bullret dämpas också.

– Vi har hög miljöprofil och det har vår kund Preem också, de ligger långt frammed miljöbiten.

För att kunna göra installationen fick man lyfta av skorstenen men den behövde inte byggas ut. 

– Vi ställde urea-tanken, till katalysatorn, ute på däck. Det är inga problem med stabiliteten på den här typen av fartyg.

Gesabs catamizer har tidigare installerats på Sirius fartyg Olympus och på Terntanks tanker Ternvag.

– Vi har samma installation som på Ternvag.

Bit Oktania byggdes 2004 på varvet Shanghai Edwards i Kina. Sedan 2010 är fartyget flaggat i Holland.