Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Tarbit beställer två plus två

Tarbit Shipping har tecknat kontrakt med ett kinesiskt varv om leverans av två kemikalietankfartyg, med option på ytterligare två. 

Torkel Hermansson, vd på Tarbit Shipping, bekräftar beställningen.

– Ja, vi har beställt två plus två kem/produkt/biobränsle-tankfartyg på 13.000 ton dödvikt från Yangzijiang Shipbuilding Group i Kina, säger han till Sjöfartstidningen.

Leverans 2022

Nybyggena kommer att levereras i början av 2022 och får dual fuel-maskineri som använder LNG eller flytande biogas, LBG, som bränsle.

– Vår erfarenhet genom åren bidrar till att dessa fartyg blir byggda med största möjliga fokus på att minska miljöpåverkan, betonar Torkel Hermansson.

Föryngring av flottan

Torkel Hermansson säger också att dessa beställningar för Tarbit innebär ytterligare ett steg i föryngringen av flottan.

Rederiets två senaste nybyggen Bit Eco och Bit Hero levererades 2017 respektive 2018. Därefter har rederiet köpt fyra tankfartyg från Frederiet.