Tankflottan större än någonsin

Världens tankflotta är nu större än någonsin, enligt ny statistik från Clarksons i London. Den förra toppen nåddes i december 1977 med 336,1 miljoner ton dödvikt, efter en tredubbling av flottan sedan januari 1970. Redan tidigt på 1980-talet var hälften av flottan överflödig och den minskade också med runt 100 miljoner ton dödvikt under loppet av elva år, innan den stabiliserades på 239,5 ton dödvikt i april 1988. De följande 17 åren ökade flottan igen med 97 miljoner ton dödvikt tills rekordstorleken nåddes den 31 juli i år: 336,5 miljoner ton dödvikt.