Tankfartygen kan bli tyngre

Tankfartyg som beställs efter 1 januari 2006 kan komma att få en 3–4-procentig ökning av stålvikten. Orsaken är nya konstruktionsregler som kan komma att antas av the International Association of Classification Societies, IACS. Ett utkast till gemensamma regler har tagits fram av DNV, ABS och Lloyd’s Register och resultatet redovisades av ABS ordförande Robert Sommerville vid Intertankos Athens Tanker Event i veckan. En av nyckelpunkterna är ett konstruktionskrav för 25 års tjänst på Nordatlanten mot dagens krav på 20 år i global trafik. Motståndet mot de nya reglerna är dock kraftigt, framför allt från Japan och Sydkorea, men IACS menar att nya regler innebär starkare fartyg.