Torm Loke i Torshamnen i Göteborg den 18 november.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Tank

Tankfartyg fick nyttjandeförbud i Göteborg

En kemikalietanker på drygt 50.000 dwt belades med nyttjandeförbud i Göteborgs hamn efter en hamnstatskontroll där allvarliga brister upptäcktes. Fartyget ägs av ett stort danskt rederi.

Det var den 11 november som kemikalietankern Torm Loke kom till Energihamnen i Göteborg för att lossa. Dagen därpå gick Transportstyrelsen ombord för en hamnstatsinspektion och noterade då 27 bristpunkter, enligt protokollet som publicerats på Paris MOU. Flera brister rör brandsäkerhet, brandskydd och elektricitet på däck. Det handlar exempelvis om blockerade nödutgångar och utrustning som var felaktig eller trasig och behövde åtgärdas.

– Ett antal punkter uppfyllde annex 10 i hamnstatsdirektivet över nyttjandeförbudsgrundande brister. Vi ansåg inte fartyget vara sjövärdigt för sin fortsatta resa och därför belades hon med nyttjandeförbud, säger Mårten Dahl, inspektör vid Transportstyrelsen. 

Ovanligt för tankfartyg

Då tankfartyg förutom övriga regelverk även har kommersiella krav som vetting att förhålla sig till, är det mycket ovanligt med ett så stort antal brister vid en hamnstatsinspektion.  

Torm Loke belades med kvarstad vilket innebär att fartyget inte får lämna kaj förrän bristerna åtgärdats. Rederiet, flaggstaten och klassningssällskapet informerades. 

Flyttades för reparation

Stefan Strömberg, pressansvarig i Göteborgs hamn, bekräftade i fredags för Sjöfartstidningen att kemikalietankern låg med nyttjandeförbud på en av hamnens kajer. 

– Den kom till kajplats 519 där den lossade produkt. Vid en inspektion hittades brister som gjorde att den inte fick avgå, och då begärde man att få den flyttad till en annan kaj längre ut, och där ligger den nu för reparation, sa han.

Fartyget gick för egen maskin till den nya kajplatsen. Den 18 november gjorde Transportstyrelsen en ny inspektion för att säkerställa att bristerna hade åtgärdats och att det fanns en handlingsplan. Fartyget släpptes och lämnade Göteborg dagen därpå.

Hanteringen får beröm

– Jag måste faktiskt berömma rederiets hantering av detta. Det var ett stort antal brister som krävde externa firmor. Alltihop hanterades ytterst seriöst från rederiets sida och även från flaggstat och klassningsbolag. Alla tog det på största allvar, säger inspektör Mårten Dahl. 

Kemikalietankern Torm Loke, byggd 2007, är på 51.371 dwt och flaggad i Singapore. Fartyget ägs av danska Torm – ett rederi med omkring 80 tankfartyg – men drift och management av just det här fartyget ligger hos ett externt bolag i Hongkong.

”Katastrof för rederiet”

En källa till Sjöfartstidningen kallar händelsen för en katastrof för rederiet.

– Så här många brister på ett tankfartyg har jag inte hört om i modern tid, och rykten sprids fort i den här branschen. Även om Torm inte har någon koppling till fartyget förutom det övergripande ägandeskapet så är det deras färger på skorstenen. Det här är förstås en katastrof för dem och jag vet att Torm ser oerhört allvarligt på detta, säger hen.