Tankfartyg beslagtaget

Det Hong Kong-registrerade tankfartyget Hebei Spirit på 269.605 dwt. som i början på december 2007 orsakade Sydkoreas hittills svåraste oljekatastrof, är beslagtaget av myndigheterna, uppger Sveriges Radio. Åtgärden är ett sätt att tvinga ägarna Hebei Ocean Shipping att betala för oljesaneringen – drygt 10.000 ton råolja läckte ut. Utsläppet skedde sedan Hebei Spirit rammats svårt av en pråm. Fem personer väntar åtal efter oljeutsläppet, enligt Fairplay.