Tankerutfasning inledd

Idag startar utfasningen av enkelskrovs tankfartyg enligt de nya bestämmelserna i IMOs Solas-konvention och utfasningen kommer att pågå till 2010. Cirka 170 fartyg, av vilka 140 är mindre än 60.000 ton dödvikt, beräknas bli tagna ur drift i år. De första som fasas ut är kategori 1-tankers (pre-Marpoltankers) d.v.s. fartyg över 20.000 ton dödvikt som är byggda för transport av råolja, tunga eldningsoljor, diesel och smörjoljor och som saknar segregerade ballasttankar (SBT). Kategori 1-tankers byggda före 5 april 1982 kan inte längre användas för transporter av kolväten. Kategori 2-tankers (Marpoltankers) börjar också fasas ut i år. Först går de som är byggda den 5 april 1977 eller tidigare medan de som levererades fram till inledningen av 1978 fasas ut vid slutet av detta år. Slutligen får inget enkelskrovs tankfartyg över 5.000 ton dödvikt frakta tunga eldningsoljor. Flaggstater har rätt att medge undantag från utfasningen för kategori 2-fartyg som kan tillåtas segla till 2015, eller tills de är 25 år. 130 länder med drygt 97 procent av världshandelsflottan har ratificerat Marpol Annex I och II.