Tallink slipper betala

Tallinns förvaltningsdomstol har beslutat att det estniska sjöfartsverkets tidigare ändringar av sjöfartsavgifterna inte gäller. De lagar och förordningar som ligger bakom ändringarna av tarifferna strider mot grundlagen, rapporterar BNS.Tvisten började med att Tallink vägrade att betala EEK 33,6 miljoner (EUR 2,15 miljoner) i navigationsavgifter för år 2003. Estniska staten inledde en domstolsprocess 2006 som högsta domstolen i fjol gav utslag i, till Tallinks fördel. Parlamentet ändrade därefter vissa lagar för att kunna kräva in summan.