Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Tallink Silja varslar 450

Tallink Silja varslar nu personal inom alla tre kollektivavtalsområden om uppsägning. De allra flesta varslade är ombordanställda.

Senast den 7 maj skrev Sjöfartstidningen om Tallink Siljas varningar om hotade jobb. Nu blir det verklighet, när hundratals varslas om uppsägning.

I ett pressmeddelande skriver Tallink Silja att myndighetsbeslut och reserestriktioner har gjort att fartygen tvingats tas ur trafik och att intäkterna försvann från ena dagen till den andra. Passagerarsiffrorna under april månad föll med 96 procent jämfört med samma månad 2019. För att överleva krisen måste företaget nu reducera organisationen och anpassa alla kostnader efter den rådande verkligheten.

”Reserestriktionerna är förödande
för passagerarfärjetrafiken”

– De ekonomiska konsekvenserna av reserestriktionerna är förödande för passagerarfärjetrafiken och det står nu klart att vi endast kommer att kunna bedriva en begränsad verksamhet under lång tid framöver. Vi har därför inget annat val än att kraftigt dra ner på organisationen och varsla stora delar av besättningen ombord på våra fartyg, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja AB, i pressmeddelandet.

Uteblivet sjöfartsstöd

Extra försvårande för rederiet är att sjöfartsstödet har upphört under coronakrisen.

– Vi har under en längre tid påtalat för regeringen att vår verksamhet inte fungerar utan sjöfartsstödet under denna extremt svåra tid. Vi hoppas att regering och riksdag förstår allvaret och snabbt inför en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd så att vi slipper lägga ytterligare varsel och kan behålla resterande personal, säger Marcus Risberg.

Tallink Siljas meddelar att man tillsammans med företrädare från berörda fackförbund arbetar för att hitta lösningar för den personal som berörs av varslet.