Tallink rationaliserar verksamhet utomlands

Under de första tre månaderna av sitt verksamhetsår, som inleddes den 1 september 2006, redovisar AS Tallink Grupp extraordinära kostnader på EUR 3,6 miljoner för uppsägning av personal i Finland vid sammanslagningen av Tallink Finlands kontor med Silja Lines och Superfasts kontor. Åtgärderna väntas reducera rederiets fasta kostnader med EUR 6,3 miljoner om året. Tallink har ännu inte meddelat vilka kostnader uppsägningarna i Sverige kommer att leda till.AS Tallink Grupp omsatte under perioden EUR 190,3 miljoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som under motsvarande period 2005. Koncernen redovisade en vinst på EUR 7,3 miljoner. Rederiet meddelar en förbättrad lönsamhet efter att nybygget Galaxy satts i trafik och kostnadsbesparande åtgärder på linjerna mellan Finland och Sverige.Enligt nyhetsbyrån BNS har Tallink sagt upp 128 anställda i Finland och 69 i Sverige. Uppsägningarna i Sverige ägde rum senare än i Finland och därför syns dessa först i bokslutet för det andra kvartalet av rederiets verksamhetsår.