Tallink köpte medlarförslag – fackförbundet avböjde

Tallink har accepterat den statliga medlarens förslag om nya lönenivåer medan fackförbundet EMSA (Estonian Seamen’s Independent Union) visar tummen ner. Medlarens kompromissförslag innebär en ökning av de ombordanställdas löner på färjor under estnisk flagg med 25 procent i år, 9 och 6 procent under de följande två åren samt med 5 och 10 procent av lägsta grundlön från 4 respektive 9 tjänsteår.EMSA godkände delar av medlarens förslag men blev missnöjda med andra delar. Den estniska arbetsgivareföreningen (Estonian Employers’ Confederation) rekommenderade att EMSA skulle godkänna förslaget. – För att verkligen nå en kompromiss föreslog vi att precisera vissa betingelser i kompromissavtalet och vi kompletterade förslagen om löneökning för några yrken, säger EMSA:s styrelseordförande Kaia Vask till SST.