Tallink i förlikning med affärstidning

En estländsk domstol bekräftar nu att en överenskommelse mellan AS Tallink Grupp och den estniska affärstidningen Äripäev genomförts. Äripäev hävdade i en artikel att Tallink försökte byta flaggan på Victoria I under det internationella näringsforumet International St Petersburg Economic Forum i juni 2007. Tidningen skrev att Tallink skulle byta ut färjans estniska flagga under forumsdagarna för EEK 5 miljoner (EUR 320.000) och att Tallink skulle dölja alla symboler om färjans estniska ursprung. Men enligt Tallink var det aldrig tal om flaggbyte, utan arrangörerna av forumet hade täckt namnet ”Tallink” på ena fartygssidan med olika reklamtavlor. Arrangörerna hade dessutom undersökt möjligheten att hyra en färja som inte var flaggad i Estland.