Tallink höjer aktiekapitalet

På AS Tallink Grupps bolagsstämma den 17 januari beslöts att ingen utdelning ges på vinsten, som uppgår till EEK 1,484 miljarder (EUR 94,86 miljoner). I stället används EEK 74,2 miljoner (EUR 4,74 miljoner) till att öka reservkapitalet. Tallinks verksamhetsår inleds den 1 september och avslutas den 31 augusti.Aktiekapitalet höjs genom fondemission för att minska aktiens överkurs – en 10 kronors aktie kostar nu över 80 EEK – och för det används också outdelad vinst från tidigare år. Aktiekapitalet blir EEK 6,738 miljarder (EUR 436,65 miljoner). En split ger fyra nya aktier med ett nominellt värde på EEK 10 för en befintlig aktie.90 nyckelpersoner och specialister inom rederiet får optioner för köp av totalt fyra miljoner aktier. Optioner kan inte säljas till styrelsemedlemmar och nuvarande aktieägare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.