Tallink höjer aktiekapitalet

AS Tallink Grupp planerar enligt nyhetsbyrån BNS att emittera 82,5 miljoner nya aktier med det nominella värdet EEK 10. Om beslutet godkänns av bolagsstämman den 5 februari, skulle Tallinks aktiekapital efter emissionen uppgå till EEK 1,1 miljarder (EUR 70,3 miljoner).Under år 2004 transporterade Tallink 3,1 miljoner passagerare, vilket är över en halv miljon mer än året innan. Antalet passagerare på linjen Tallinn-Helsingfors var 2,4 miljoner, vilket är 13,3 procent mer än under år 2003. Mest ökade antalet passagerare på snabbfärjorna. På linjen Tallinn–St Petersburg–Helsingfors transporterades ca 11.000 passagerare.