Fotograf: Tallink

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Tallink gick med vinst 2022

Tallink Grupp gjorde en nettovinst på 13,9 miljoner euro för 2022 och är därmed tillbaka på svarta siffror för första gången sedan 2019. Koncernens passagerar- och fraktstatistik och resultat förbättrades över hela linjen jämfört med året innan.

Bolagets passagerarantal nästan fördubblades 2022 jämfört med 2021, och uppgick under året till 5,5 miljoner passagerare (2,961,975 år 2021). De transporterade fraktenheterna ökade med 11 procent jämfört med föregående år, och uppgick till totalt 409,769 enheter på alla bolagets rutter och fartyg.

Ökade intäkter trots osäkert världsläge

Efter flera tuffa år till följd av pandemin hade bolaget förväntat sig en stark återhämtning under 2022. Istället skapade krigsutbrottet i Ukraina och den efterföljande ekonomiska och geopolitiska turbulensen med prishöjningar nya utmaningar. Trots detta såg man ökade intäkter i ombordförsäljning och passagerarantal jämfört med 2020 och 2021, skriver skriver bolaget i ett uttalande.

Bolagets kostnader ökade inom en rad områden på grund av globala prishöjningar, framför allt bränslekostnader som ökade med 99,5 procent jämfört med föregående år.

Fartyg chartrades ut

Under året slöt bolaget ett antal charteravtal för fartyg som har tillhandahållit tillfälliga bostäder för flyktingar i Estland och Storbritannien samt till asylsökande i Holland.

– Krigsutbrottet i Ukraina och den efterföljande geopolitiska och ekonomiska chockvågen fick oss att inse att ett nytt år med nya utmaningar låg framför oss och att kreativa lösningar och flexibilitet skulle krävas snabbt. Jag är stolt över att vi har kunnat erbjuda stöd inte bara till vår egen estniska regering i efterdyningarna av den humanitära kris som kriget utlöste, utan även till ett antal andra regeringar i Europa, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i en kommentar. 

Enligt bolaget kommer dessa charteravtal sannolikt att fortsätta ingå i deras planer för riskminskning under överskådlig framtid.