Tallink fusionerar i Finland

Tallinks finländska dotterbolag Tallink Finland Oy och Tallinks Tysklandstrafik med Superfastfärjorna fusioneras den 1 december med dotterbolaget Silja Oy Ab. Antti Pankakoski fortsätter som vd för Silja medan Tallink Finlands nuvarande vd Keijo Mehtonen fortsätter som styrelsemedlem i AS Tallink Grupp och Silja Oy Ab, med ansvar för den strategiska ledningen av försäljning och marknadsföring på koncernnivå.Med sammanslagningen av landfunktionerna rationaliserar man bort 128 arbetstillfällen i Finland. Sjöpersonalen påverkas inte, eftersom fartygen fortsätter med nuvarande personal under nuvarande flaggor. Hur många personer som slutligen kommer att sägas upp preciseras efter det att den nya organisationen har trätt i kraft.