Tallink emitterar skuldebrev

Tallink Grupp har, enligt nyhetsbyrån BNS, emitterat konvertibla skuldebrev för totalt EEK 200 miljoner (EUR 12,8 miljoner), vilka riktas till den estniska marknaden. Tallink Grupp löser in värdepapperen nästa år. En emission på EEK 60 miljoner (EUR 3,84 miljoner) ska lösas in den 28 april och EEK 140 miljoner (EUR 8,95 miljoner) den 27 oktober 2006. Tallink Grupp har löst in alla tidigare emissioner.