Tallink emitterar nya aktier

Ägarna av AS Tallink Grupp bekräftade på bolagsstämman den 2 augusti en ökning av aktiekapitalet till EEK 1,698 miljarder (EUR 108,5 miljoner). 28,3 miljoner nya aktier med nominalvärde EEK 10 och priset EEK 55 (EUR 3,52) ska säljas bara till nuvarande aktieägarna. Därmed kan aktiebolaget få EUR 99,5 miljoner. Bolagsstämman bestämde också att öka antalet medlemmar i ledningen av Tallink-gruppen från nuvarande 3–5 medlemmar till 5–7 medlemmar.Enligt nyhetsbyrån BNS har de tre största aktieägarna Infortar, Amber Trust och Citigroup meddelat att de vill köpa de nya aktierna för EUR 60 miljoner, vilket är ungefär 60 procent av emissionen. Tallink-gruppen kommer att betala tillbaka ungefär EUR 40 miljoner i krediter för köpet av Superfast-färjor.