Tallink ansöker om återbetalning av farledsavgifter

Tallink Silja ansöker om återbetalning av mellan EUR 10 och 20 miljoner från finska staten som ersättning för farledsavgifter som inkasserats på felaktiga grunder, skriver den finska tidningen Helsingin Sanomat. Enligt tidningen har tullen redan fått in ansökningar om återbetalningar gällande ett 80-tal fartyg. Ansökningarna om återbetalning bygger på Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att farledsavgifterna i Finland fram till 2006 har diskriminerat fartyg i utrikestrafik.