Tala om vad du tycker och tänker – SST uppmanar till debatt om svensk sjöfarts framtid!

Utredningen om svensk sjöfarts konkurrenskraft har nu kommit och presenteras utförligt i veckans nummer av SST tillsammans med branschreaktioner och kommentarer.Regeringen har mycket snabbt skickat utredningen på remiss fram till den 31 januari. Nu vill vi ha igång debatten om svensk sjöfart och dess framtid. Här är ett debattinläggning att reagera på!Fantastiska möjligheter för svensk sjöfart!Egentligen är förutsättningarna för svensk sjöfartsnäring de bästa man kan tänka sig:• Vi har Europas mest sjöfartsberoende industri• Vi har Europas mest sjöfartsberoende folk• Vi har Europas längsta kust• Vi har en lång tradition som sjöfartsnation• Vi har en internationellt erkänd innovativ rederinäring• Vi har en internationellt stark marin underleverantörsindustri• Vi har Nordens största hamnDe generella villkoren är också goda:• Sverige har ett konkurrenskraftigt företagsklimat• Sverige har ett ekonomiskt stabilt läge• Sverige har ett välutbildat folk i ett tryggt samhälle• Sverige är ett gott varumärke internationelltTill detta kan läggas:• Att Europa vill se en tillväxt för sjöburna transporter• Att vi har en värld som är helt beroende av sjötransporter för att överhuvudtaget kunna fungera och lär så vara under lång tid framöverMed dessa förutsättningar kan man bara komma till en slutsats:Manegen är krattad för en livskraftig, växande och internationellt drivande sjöfartsnäring i Sverige!Hur ser det då ut idag?• Vi har i modern tid (de senaste 100–150 åren) aldrig haft färre svenskflaggade fartyg i internationell trafik än idag• Den svenska flaggan har lämnat världshaven• Den svenska rederisektorn krymper, företag säljs till utlandet och fartyg flaggas ut i rekordfartOm inte allt för många år kan den svenskägda sjöfarten och den svenskflaggade handelsflottan vara i det närmaste ett minne blott ...Hur kan det ha gått så här illa, när förutsättningarna varit – och är – så goda?Är det ett underbetyg:• För svenska entreprenörer?• För de ramvillkor (politiska beslut och myndighetsutövning) de arbetar inom?Spelar det egentligen någon roll? Sjötransporter lär vi ju ha ändå, även om de utförs av någon annan.Om det spelar någon roll, vad krävs för att svensk sjöfart skall utvecklas och växa?Skriv till [email protected] och tala om vad du tycker och tänker och vad du anser krävs för att det skall ljusna vid horisonten för svensk sjöfart.Inläggen kommer att sammanställas för publicering i nästa nummer av SST. Du får gärna vara anonym eller skriva under signatur, men vi vill ha ditt namn och adress.Rolf P NilssonChefredaktörSvensk Sjöfarts [email protected]