Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Tal om alkobommar förvånar Svensk Sjöfart

Regeringen satsar 78 miljoner på alkobommar i alla hamnar. Men kostnaden är betydligt högre och man bör snarare arbeta förebyggande, anser Svensk Sjöfart.

I sitt tal under ett besök i Tylösand under onsdagen berättade infrastrukturminster Tomas Eneroth om att regeringen ska ta beslut om att lägga 78 miljoner kronor på så kallade alkobommar i hamnar, det vill säga spärrar där förare behöver blåsa negativt i alkotestare för att kunna köra vidare.

Minimala resurser

Installation av alkobommarna ska enligt ministern påbörjas nästa år och genomföras under de närmsta tre åren. Tanken med alkobommarna är att de med minimala personella resurser ska stoppa onykterhet bland förare av tunga fordon på vägarna.

– Ambitionen är att vi ska täcka alla de hamnar där det anlöper fordon och det är därför man måste se till att ha mobila enheter också. Inte bara fasta, och det kommer också att underlätta polisens arbete, sa ministern till Sveriges Radio.

Högre kostnader

Trafikverket fick förra året i uppdrag av regeringen att förbereda införande av anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar. Rapporten från uppdraget kom i slutet av januari och där framgår att den beräknade kostnaden för att införa är betydligt högre än de 78 miljoner kronor som Tomas Eneroth talade om i Tylösand.

”En grovt skattad totalkostnad för införandet av nykterhetstödjande anläggningar med befintlig teknik, exklusive hyra av mark samt kostnader för lokaler och kommunikation, är beräknad till mellan 280 och 420 miljoner kronor. I kostnaden är inte kostnader för personresurser från kontrollmyndigheterna inräknade”, skriver Trafikverket i rapporten.

Tveksam effektivitet

Trafikverket bedömer vidare att åtgärden har tveksam kostnadseffektivitet enligt deras inledande kalkyl och att det behövs ytterligare underlag för att avgöra den samhällsekonomiska kostnadseffektiviteten.

– Vi är förvånade över beskedet från infrastrukturministern. Vi är självklart helt eniga om att man måste minimera risken att möta en onykter förare – men viktigare och långt mer kostnadseffektivt än att sätta upp alkobommar är att arbeta förebyggande. Minst lika viktigt som nykterhetskontroller är också kontroller av exempelvis drogpåverkan, kör- och vilotider samt fordonets säkerhet, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande, och påpekar också att rederierna redan arbetar förebyggande till exempel genom informationsaktiviteter.

Gammal lösning

Föreningen Svensk Sjöfart uttrycker vidare den bestämda uppfattningen att nykterhetskontrollerna inte får påverka hamnlogistiken och trafikflödet negativt. 

– Ett passagerarfartyg tar ungefär 500 personbilar. Om alkobommar sätts upp i hamnen innebär det en kö på cirka 2 kilometer – alltså ungefär 20 fotbollsplaner på rad. Att få detta att flyta logistiskt i hamnen kommer därför vara en stor utmaning. Dessvärre är det nog så att politiken trott på dem som pratar om automatiska nykterhetskontroller som en resurseffektiv lösning. Så är det inte, varken enligt oss eller Trafikverket. Om någon ”blåser rött” i en kontroll så måste myndighetspersoner ingripa. Personella resurser kan man därför inte komma runt med denna gamla lösning på problemet, säger Rikard Engström.

Kommentarer

 • Anonymous

  Bra artikel i synnerhet sista stycket. Betänk samma scenario där färjan har en kort liggetid tex. 1,5 tim och det blir kö in i färjan. Samtidigt står full last på kajen som ska lastas……. Tyvärr ett politiskt beslut utan förankring i verkligheten. Tester med alkobommar har skett vid kajer där fartygen ligger still under hela dagen.

 • Rolf B Bertilson

  Det förvånar mig inledningsvis att Svensk sjöfarts Rikard Engström tycker som han gör. Det är ju ingen vidare reklam för sjöburen trafik att denna efter att ha kommit iland orsakar olyckor på vägarna pga alkohol.
  Dessutom tycker jag att näringen borde stå för kostnaderna och inte skattemedel. Om Rikard Engström i ett sådant fall hade protesterat hade jag förstått. Det är ju hans jobb!

 • Anonymous

  Gör alla fartyg vita för besättning och passagerare och gör eventuellt nykterhetskontroll när folk går ombord. Alkohol till sjöss är en säkerhetsrisk!

 • Sjöman

  Hamnarna behöver ha en sluss som passar den storlek (last) av fartyg de vill ta in så fartyget kan lossas inom rimlig tid. Totalkostnaden får staten ta, det är ju inte näringen som bestämmer om du får köra på 0,2 eller 1,0 (t.ex.). Kostnaden bör lösas av de böter som utfärdas när den polisman (som alltid bör finnas på plats vid lossning) kontrollerar den ”gate” och chaufför som gett utslag, räcker inte dem pengarna är bötesbeloppet för lågt, och den är det inte heller näringen som bestämt.

  • Anonymous

   100% medhåll. Denna kostnad ska vara självbärande med hjälp av bötesbeloppet.

 • Stig Magnusson

  varför inte alkohol lås ombord för drift personal.Samtliga som påbörjar vakten måste blåsa i alkohol låset.

 • Stig Magnusson

  varför inte alkohol lås för driftpersonalen på fartygen också.

 • John Dahlgren

  Gör kontrollen efter gränspassagen. Ev promiĺlehalt kan då lagföras. Samtidigt kan körtiden kontrolleras.

 • John Dahlgren

  Personalen har redan avtalade 0-tolerans i alla paxfartyg sedan länge.

 • John Dahlgren

  Oregelbundna kontroller av besättningen genomfördes på min tid (före 2010) och påvisad samt bevisad promillehalt kunde innebära avsked.
  För att slippa alla alkoholproblem i näringen, så bör ombordförsäljningen tas bort.
  Det tror jag redarna motsätter sig direkt.

 • Benny Nilsson

  Man skjuter mygg med kanon. Dom stora spritfesterna bland de många utländska chaufförerna sker nog på rastplatser när dom står och väntar på last.

 • Sven Bark

  Många lastbilar har redan alkolås monterade i fordonen räcker inte det?
  Fasar för den tidsåtgång och köer som kommer att bli om alla ska blåsa för att komma ur hamnen.

  • Anonymous

   Hmm, hur många lastbilar registrerade i Polen, Baltikum eller andra öststater tror du har alkolås? Svenska lastbilar finns nästan inte längre. De är i stort sett helt utkonkurrerade.
   Svenska åkerinäringen borde vara mycket tacksam för alkolås. För då kommer det visa sig att det inte är billigt att anlita de som inte borde få vistas på svenska vägar.

   Hela åkerinäringen har havererat och allt pga. den fria rörligheten. Vi svenska sjöman var först att förlora. Nu är det lastbilsförarna. Och snart byggarbetarna.

   Förut flyttade företagen ut verksamheten. Nu flyttar de in billigare personal!

 • Chiefen

  Detta förslag har inte med fartygs besättningen att göra. Ni som inte kan läsa en text och där efter bytta ämne låt bli.

 • John Dahlgren

  Till chiefen: Mina inlägg grundar sig på övriga kommentarer samt min stora erfarenhet som både sjöman och lastbilschaufför. Hela problemkomplexet bör ju belysas och man förvånas över att ett förslag från myndigheterna inte först har godkänts av den berörda näringen direkt, innan man börjar med genomförandet.
  Hur är det tänkt att hygienen skall skötas vid en alkotest-bom? t.ex.

Artikeln är stängd för fler kommentarer