Virtual Arrival

  • Forskning. Att sänka hastigheten i avvaktan på att kajen ska bli ledig är ett koncept som ska bidra till energibesparing och minskade utsläpp av koldioxid. Men nu visar en nu studie från VTI att potentialen inte är så stor som tidigare studier visat.