Venus Shipping

  • Sömnbrist. Befälhavaren på Atlantic, som gick på grund förra året utanför Oskarshamn, hade under de två senaste dygnen innan olyckan endast sovit tre timmar.