Tommy Kalin

  • Upp i topp. Tommy Kalin, nuvarande CFO, blir ny vd för rederiet Svenska Orient Linien när Ragnar Johansson satsar hela vd-kraften på Wallenius SOL.