Thjelvar

  • Leverans. Dagen före nyårsafton överlät det kinesiska varvet GSI bil- och passagerarfärjan Thjelvar till Gotlandsbolaget.