Stena ebba

  • Anlöp. I början av veckan gjorde Stena Ebba sitt första anlöp i Karlskrona, det efter den långa resan från varvet i Kina. Nu görs fartyget redo inför trafikstarten på linjen mellan Karlskrona och Gdynia.

  • Leverans. Under måndagen genomfördes en ceremoni i Kina för att markera överlämningen av Stena Ebba från Stena RoRo till Stena Line, den andra förlängda E-Flexerfärjan för rederiets Polentrafik.