Statens havarikommission

  • Ingen tillsyn. En för tungt lastad pråm slog runt och drog med sig bogserbåten. Statens haverikommission är kritisk till att mindre pråmar inte behöver tillsyn och certifiering.