Söråkers hamn

  • Utökar. Söråkers hamn i Timrå kommer att byggas ut med en ny kaj för att möta en förväntad framtida fördubbling av sjöfarten.