Smart Marine Ecosystem

  • Vision. Genom köpet av Transas vill Wärtsilä försnabba införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.