Sjötid

  • Debatt: Det svenska 12-månaderskravet för obegränsad sjökaptens- och sjöingenjörsbehörighet ger svenska sjöbefäl konkurrensnackdelar. Dessutom hindrar det nyrekrytering av lotsar, skriver de två sjöbefälen Johan Svedung och Sebastian Backe.